• Borgerligt Europaforums nyhetsbrev – april 2016

  Seminarium om EU:s ideologi och värderingar

  Föreningen Borgerligt Europaforum har nu varit igång i ett par månader. Vårt syfte är att stärka EU-debatten och få fler politiker och opinionsbildare att tydligt ta ställning för hur det framtida EU-samarbetet ska se ut.

  Den 17 mars ordnade vi ett seminarium om EU:s ideologiska grund och värderingar. EU grundades av kristdemokrater men har genom historien präglats av liberala värderingar om att säkra freden på kontinenten genom fri rörlighet mellan människor, varor, kapital och tjänster. På senare år har unionen även påverkats av idéer som för tankarna till den socialdemokratiska välfärdsstaten. I dag anklagas EU både för att vara nyliberalt och planekonomiskt, men vilken ideologisk grund vilar egentligen det europeiska samarbetet på och vilka värderingar ska bära framtidens EU? Karl Sigfrid, tidigare risdagsledamot för Moderaterna, ledde samtalet och i panelen medverkade Hugo Selling, viceordförande Fria Moderata Studentförbundet, Alfred Askeljung, förbundsordförande Centerstudenter, Sara Skyttedal, förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Albin Arleskär, internationell sekreterare Gröna studenter.

   
  Månadens nyhetssvep:

  Terrorattentat dominerar debatten
  De tragiska terrorattentaten i Bryssel har präglat mycket av EU-agendan den senaste tiden. Attentaten har lett till en inrikespolitisk debatt i Belgien om myndigheterna borde ha reagerat tidigare på underrättelseuppgifter som tydde på att några av gärningsmännen hade radikaliserats och varför landets myndigheter inte agerade omedelbart i samband med attentaten på flygplatsen, till exempel genom att stänga tunnelbanan, där det andra attentatet inträffade senare under morgonen. I den nationella debatten har återigen Belgiens komplexa inrikespolitiska system hamnat i fokus och de svårigheter som olika politiska nivåer och myndigheter har med att kommunicera med varandra och att avgöra vilken politisk nivå som ansvarar för vilka beslut.

  EU-institutionerna har också inlett en debatt om vilka förändringar av EU-samarbetet som krävs för att förhindra att liknande attentat inträffar framöver. Även om de skarpa besluten återstår att fatta har bland annat Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, deklarerat att han vill se en särskild säkerhetsunion som en följd av terrorattentaten. Flera krav har rests på ytterligare samarbete och Italien har krävt att EU skaffar ett gemensamt försvar. Läs mer här, här och här.

  EU och Turkiet sluter flyktingavtal

  EU:s flyktingavtal med Turkiet har i övrigt dominerat debatten, tillsammans med diskussionerna om folkomröstningen om Brexit, som dock har pågått en längre tid. Vad gäller Turkietavtalet har ett avtal slutits om att de flyktingar och migranter från Syrien som kommer illegalt till Grekland ska skickas tillbaka till Turkiet, i utbyte mot att EU tar emot Syrier som befinner sig i Turkiet. EU kommer dessutom att betala Turkiet upp till sex miljarder euro för att landet sa klara av att hantera flyktingkrisen. Läs mer här och här

   Don’t mention the bankers!

  Enligt planerna skulle Europeiska rådet vid toppmötet 23-24 juni diskutera finansiella frågor och banksektorn. Storbritannien vill nu skjuta upp diskussionerna, då man vill undvika kontroversiella frågor inför folkomröstningen om EU-medlemskap, som äger rum just den 23 juni. Dessutom kan toppmötet skjutas upp för att inte sammanfalla med just folkomröstningen. Läs mer här och här

  ECR-ordförande stödjer Brexit

  Ordföranden för ECR-gruppen i Europaparlamentet, torieledamoten Syed Kamall, stödjer Brexit. Detta har skapat upprörda känslor inom delar av Tories och ECR-gruppen och krav höjs nu för att Kamall ska avgå som ordförande för ECR. Läs mer här

  Nationella representationer registrerar inte lobbymöten

  EU-ländernas permanenta representationer i Bryssel kritiseras för bristande öppenhet om vilka möten de har med lobbyister. Enligt Alter-EU, en organisation som värnar öppenhet och har gjort en studie i ämnet, har åtminstone sex av de 28 permanenta representationerna inte registrerat vilka lobbyister eller intresseorganisationer de möter medan sju ytterligare länder inte ville lämna ut någon information om vilka som har genomfört lobbysitaktiviteter eller när. Läs studien här

  Dags för särskild eurobudget?

  Ledaren för det franska socialistpartiet i Europaparlamentet, Pervenche Berès, vill ha en särskild budget för euroländerna. Det räcker inte med den ordinarie EU-budgeten utan krävs, enligt Berès, en extra budget specifikt för euroländerna på 1,25-3 procent av BNP. Läs en intervju med Berès här

  Stora korruptionsproblem i EU

  Europaparlamentet har presenterat en utredning om korruptionen i EU. Studien har tagits fram av European Parliamentary Research Service och visar att korruptionen kostar EU-länderna någonstans mellan 179 och 990 miljarder euro per år. Några av länderna där korruption är särskilt vanligt förekommande, inte minst vad gäller offentlig upphandling, är Polen, Rumänien, Litauen, Cypern och Kroatien. Läs studien här

  Belgiska åklagare granskar EU:s antikorruptionschef

  Belgiska federala åklagare har en längre tid begärt att kommissionen lyfter immuniteten för Giovanni Kessler, ordförande för EU:s antikorruptionsbyrå OLAF. Belgiska åklagarna har vid tre tillfällen begärt att immuniteten lyfts och kommissionen anklagas för att förhala processen då man ska ha föredragit att Kessler frivilligt avgår. Nu lyfts immuniteten och därmed kommer bland annat Kesslers inblandning i en tobaklobbyistskandal att utredas. Läs mer här

  Missbruk av EU-pengar

  Peter Skinner, MEP för Labour 1994-2014, har dömts för att ha förskingrat 600 000 euro som var avsett för assistentersättning i Europaparlamentet. Läs mer här

  Europol önskar mer personal

  EU:s medlemsländer behöver sända fler nationella experter till Europol. Det uppmanar Europols ordförande Rob Wenwright EU:s justitieministrar, som en följd av terroristattackerna i Bryssel. Läs mer här

  Kommissionen kritiserar euroländer

  Kommissionen kräver att Italien, Belgien, Kroatien, Finland, Rumänien och Spanien vidtar åtgärder för att följa stabilitets och tillväxtpakten. Läs mer här

  40 miljoner extra på MEP-chaufförer?

  Ett förslag har presenterats i Europaparlamentet om att satsa ytterligare närmare 40 miljoner kronor på chaufförservice för ledamöterna. Bland annat ska särskilda uniformer för chaufförerna tas fram. Bilar ska inhandlas och fler chaufförer rekryteras. Läs mer i en artikel av Guardian som finns tillgänglig här

  EU-förslag för minskad skatteflykt

  EU:s finansministrar har enats om åtgärder för att minska att företag använder sig av aggressiv skatteplanering i syfte att minska den skatt de betalar. Läs mer här

  Visumkrav avskaffas för Ukraina?

  EU-kommissionen kommer denna månad att föreslå att medborgare i Ukraina inte behöver Visum för att resa till EU-länder. För att avskaffandet av nuvarande visakrav ska träda i kraft krävs att de 28 medlemsländerna och Europaparlamentet godkänner förslaget. Läs mer här: https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/poroshenko-vows-to-end-political-crisis-wins-promise-for-visa-free-travel/

  Europeiska revisionsrätten kritiserar flyktingpolitik

  Europeiska revisionsrätten har presenterade i mars en rapport som innehåller omfattande kritik mot EU:s flyktingpolitik och anklagar den för att vara osammanhängande och sakna strategi och prioriteringar. Rapporten har väckt uppmärksamhet och irritation, inte minst inom EU-kommissionen. Läs Revisionsrättens rapport här