• Seminarium 28 april: Ska Sverige förbli självständigt eller del av en europeisk stat?

  Ska Sverige förbli självständigt eller en del av europeisk stat? Efter dryga 20 år av EU-medlemskap verkar Sverige och de svenska partierna fortfarande inte ha bestämt sig för vilken inriktning EU-politiken ska ha. Å ena sidan protesteras det ibland högljutt mot nya förslag och inskränkningar av den svenska suveräniteten, å andra sidan är vi bäst i klassen på att implementera ny lagstiftning.

  Det finns med andra ord en del viktiga frågor att besvara. På vilka politiska områden bör EU ha kompetens att driva politik på, och vilka områden ska denna rätt fråntas. Hur ska vi hindra en överföring från de nationella parlamenten med sin starka folkliga förankring hindras och hur ska Sverige roll i samarbetet stärkas? Eller tjänar vi helt enkelt på att lämna ifrån oss mer makt till EU? Vårt medlemskap har trots allt sammanfallit med en period av stora liberaliseringar av Sverige.

  För att besvara dessa frågor har Borgerligt Europaforum inbjudit några borgerliga opinionsbildare. Samtalet modereras av Karl Sigfrid, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna.

  I panelen finns:
  Alexandra Ivanov, ledarskribent Svenska Dagbladet
  Karin Svanborg Sjövall, VD på Timbro
  Blanche Jarn, utrikesredaktör på Svensk Tidskrift

  Paneldiskussionen börjar kl 18:00.

  Passande nog har Pressklubben ett stort sortiment av belgiskt öl – vi ser fram emot ett givande seminarium!